Mitt IP-nummer

Ditt publika IP-nummer / din IP-adress utåt

3.85.143.239

Det ser ut som att du har Amazon Technologies Inc. som internetleverantör och att du befinner dig i Ashburn.

Vad berättar ditt IP-nummer för oss?

Ditt IP-nummer, dvs, den adress du exponerar på internet, kan användas för att tala om för webbplatsen du besöker var du sannolikt befinner dig, vilken internetoperatör (ISP) du har och vilket företag du representerar. I nedanstående tabell visar vi vilken information vi hittar om dig och din uppkoppling.

IP-nummer 3.85.143.239
Värdnamn ec2-3-85-143-239.compute-1.amazonaws.com
Postnummer 20147
Stad Ashburn
Land US
Internetoperatör Amazon Technologies Inc.
Organisation Amazon Data Services NoVa

Vad är ett IP-nummer?

Ett IP-nummer eller en IP-adress är en unik adress som används av internetprotokollet IP för att identifiera och kommunicera med enheter i ett nätverk. En nätverksenhet kan exempelvis vara en dator, en skrivare, en switch eller en router. Man skiljer på lokala (privata) och publika IP-nummer/IP-adresser där de lokala är reserverade för lokala nätvkerk (LAN) och finns inte direkt på Internet och de publika är de IP-nummer/IP-adresser som finns på Internet. IP finns i två versioner, IPv4 som är den nuvarande versionen och IPv6 som är den nya standarden på IP-nummer/IP-adresser som används redan idag men i mycket liten skala.