Tor

Tor är nätverk med uppgift att skydda användarnas kommunikation över Internet. Tor väljer ut en slumpvis krets av datorer på Tor-nätet och skickar kommunikationen starkt krypterad mellan dem för att försvåra spårning och ursprung av kommunikationen.  För att använda Tor krävs att man installerar en speciell programvara på sin dator.

Tor har en översikt på sin webbsida som gör att vidare beskrivningar av denna tjänst överflödig, läs översikten här.

Fördelar med Tor

Gratis, hög säkerhet.

Nackdelar med Tor

Liksom andra anonymiseringstjänster försämras nätverkshastigheten, och Tor är inget undantag.  Många tycker att det inte är helt enkelt att komma igång med och använda Tor.