Proxy | Dölj IP

En proxyserver, eller proxy, är en länk mellan din dator och Internet, så istället för att din webbläsare hämtar en webbsida direkt från Internet. Proxyn hämtar i sin tur webbsidan och levererar sedan den till den dator som begärde det.

Det finns flera typer av proxys, den allra enklaste proxyn är de webbsidor du kan surfa via, en sk öppen proxy. Den typiska proxyn är annars den du lägger till i webbläsarinställningarna och det finns gott om fria proxyservrar att ansluta till i princip var man vill i världen.

Fördelar med proxy

De största fördelarna med proxys är att det är enkelt, gratis och lättillgängligt. Den öppna proxyservrarna kräver ingen konfigurering av webbläsaren, inget plugin till dito eller installation av några program utan enbart en webbadress.

Nackdelar med proxy

Kommunikationen mellan din dator och proxyservern är okrypterad vilket betyder att det fortfarande går att komma över den data din dator skickar och tar emot. Det är inte heller helt ovanligt att proxyservern lagrar information om kommunikationen och det finns inget som hindrar att de även lagrar användarnamn och lösenord som du skriver in.

En proxy är ingen garanti för att du är anonym på Internet och att ingen avlyssnar datakommunikationen eller loggar den.

Mer läsning